Officiele Spelregels Footsquash.

 

De service geschiedt altijd in het servicevak en moet door middel van een drop-kick via de servicewand in het servicevak van de tegenstander komen.

De service moet boven de rode servicelijn op de wand worden gespeeld. Eronder is fout. Een speler heeft 1 service kans. De tegenstander moet de bal verplicht 1x laten stuiteren en hem verplicht twee keer raken.

De bal moet worden teruggespeeld tegen de servicewand of tegen de achterwand. Daarbij mag er ook gebruik worden gemaakt van de zijwanden. De bal dient wel altijd boven de servicelijnen te worden gespeeld. Op de lijn is ook in, behalve bij de service.

Wanneer de bal wordt teruggespeeld via de servicewand bestaat het speelveld uit de 2 servicevakken en het voorste speel vak. De speler mag ook van kant wisselen tijdens het spel en de achterwand gebruiken. Wanneer de achterwand wordt gebruikt wordt het speelveld de 2 servicevakken en het speelvak aangrenzend aan de achterwand. Speelt men de bal zo hard terug dat de bal in het achterste speel vak komt dan is het een uitbal.

  • De wedstrijd bestaat uit de best of 5 games.
  • Elke game bestaat uit wie het eerst 11 punten heeft 9 (punten verschil)
  • Wanneer je een punt scoort blijft de service bij jou.
  • Alleen tijdens je service kun je een punt scoren
  • Je kunt uiteraard ook eigen spelversies spelen.